Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Θεματολογία του συνεδρίου

AllThingsContent From Live Streaming, 360 Videos and VR to Instagram Stories, Chatbots & beyond

AllThingsInspiration Learnings, Debates & Case Studies from the Greek market

AllThingsStrategy How to best Integrate Facebook into your overall Marketing Strategy

AllThingsCommerce Best Practices & the latest Updates in Social Commerce & Performance Marketing