Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Σε ποιους απευθύνεται

  • CXOs
  • Brand Managers
  • Agency Executives
  • Social Media Managers & Strategists
  • Ecommerce Professionals
  • Publishers
  • PR Specialists
  • Media Specialists
  • Entrepreneurs