Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Είσοδος Χρήστη

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Χορηγοί

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Avakon+ is an innovative digital agency that was founded in 2012 as part of the JNL+ group of companies. Since then it has been crafting creative ideas and turning them into award-winning results for our clients. With focus on strategy and a holistic communication approach, we design and implement digital innovative experiences that change brands and businesses. We love making brands more interesting online.

Digitall is a Boutique Digital Agency with the expertise to build digital brands & business. In 2010 a Small group of open minded, free spirited advertising, marketing and design professionals, whose dreams were too Big for the jobs they already had, created the agency they always wanted to work for. After 7 years they succeeded in proving that forward thinking digital design and carefully planned digital marketing strategies, can effectively coincide. Digitall has produced measurable digital solutions for over 40 Global & National brands, has worked with large Advertising agencies and has been awarded, with 5 Social Media Awards & 2 Ermis Awards.

JNL+ is a 360o advertising agency that has been generating ROI for its customers for 75 years! Combining innovation, technology, creativity and strategy, jnl+ offers complete communication solutions to a variety of brands using ATL, BTL, online and other media.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Οι κύριες περιοχές δραστηριοποίησης της Εξέλιξης είναι οι ακόλουθες: Πράσινη Επιχειρηματικότητα ,Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Τουρισμός , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εξέλιξη είναι :

  • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες, όσο και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που παρέχονται από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
  • Δράσεις προαγωγής της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς και αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com